Dziękujemy za zaproszenie 🐝🤝😀

Dziękujemy za zaproszenie 🐝🤝😀

📌 Wczoraj (11.03.2024 r.) w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach odbyło się szkolenie dla koordynatorów Przedszkolnego programu edukacyjnego pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne” 🍎🐝🥕🦈🍅🥚🍞🥦🧀Wydarzenie miało na celu przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia zajęć programowych oraz przedstawienie dobrych praktyk w realizacji projektu. Po uroczystym otwarciu szkolenia przez Jadwigę Wójtowicz – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach, uczestnicy wysłuchali wykładu Huberta Sarneckiego z Fundacji SURVIVAL w Sękowej, który omówił naturalne sposoby wspierania odporności oraz właściwości zdrowotne produktów pszczelich🐝🌼🐝. Spotkanie poprowadziła Aneta Honek – pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Gorlicach. Przedstawicieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zapoznano z aktualnymi wytycznymi oraz wskaźnikami realizacji interwencji w powiecie gorlickim, a także przekazano im materiały edukacyjne i Certyfikaty potwierdzające udział w programie. Uczestnikom szkolenia serdecznie dziękujemy za tak liczny udział i wspieranie naszych działań prozdrowotnych 👍👩‍💼

Comments for this post are closed.